Geloof is van oudsher zeer aanwezig in Kampen. Tot aan de reformatie was Kampen een rooms katholieke stad. Er waren grote kerken en kloosters in de oude binnenstad. Na de reformatie werd Kampen protestant en er vestigden zich twee theologische universiteiten. Eén daarvan verliet Kampen in 2012. Er is veel bewaard gebleven uit deze tijd. Dit kunt u bewonderen in de thema zalen over religie.