hendrikje 873x412
Missie

Het Stedelijk Museum Kampen maakt de cultuurhistorie van Kampen en beeldende kunst toegankelijk voor zoveel mogelijk mensen om hen te verrassen en te inspireren.

Het museum realiseert deze missie door:

- het presenteren, bewaren en aanvullen van cultuurhistorische verzamelingen over Kampen en beeldende kunst
- het bieden van kwaliteitsvolle exposities van regionaal en (inter)nationaal belang veelal in relatie met of op basis van cultuurhistorische bronnen.
- het ontwikkelen van vernieuwende projecten i.s.m. externe partners
- het aangaan van een open dialoog met een breed publiek.

Alle medewerkers, inclusief de vrijwilligers, brengen deze missie in de praktijk door hun kennis en passie voor de cultuurhistorie en beeldende kunst op een uitnodigende, persoonlijke en inspirerende manier over te brengen aan het publiek.

Profiel

Het Stedelijk Museum Kampen is hét museum voor de cultuurhistorie van de stad Kampen en beeldende kunst. Het oorspronkelijke museumconcept Het museum in de stad, de stad in het museum blijft daarbij onverminderd van kracht.

Het museum profileert o.a. zich met topstukken zoals de schilderijen van Mechteld toe Boecop, H. Avercamp , de Oranjeportretten en de unieke Schepenzaal.

Het museum is daarmee een stijlvol en veelzijdig stadsmuseum dat op een eigentijdse, verfrissende wijze verbindingen legt tussen het verleden en het heden.