Naam:

Stichting Vrienden van het Stedelijk Museum Kampen

Contactgegevens:

Stedelijk Museum Kampen
Oudestraat 133
8261 CK Kampen
Tel. 038-3317361

RSIN/fiscaal nummer: 822183833
IBAN Nummer: NL68 RABO 0122 5271 94

Doelstelling:

a. het wekken van belangstelling en een zo breed mogelijk draagvlak voor het Stedelijk Museum Kampen
b. het bijdragen aan het uitbreiden van de collectie van het museum,
c. het bijdragen aan het realiseren van projecten en activiteiten o.a. ter promotie van het museum,
d. al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Bestuurssamenstelling:

mevr. T. Brink (voorzitter)
dhr. F.T. Korzaan (penningmeester)
mevr. E. Schaaf (secretaris)
dhr. R. Cotterink (lid)
dhr. H. Vogel (lid)

Beloningsbeleid:

geen, allen zijn vrijwilligers

Beleidsplan:

- meer donateurs werven d.m.v.:
- het organiseren van activiteiten voor een zo breed mogelijk publiek,
- via de media de stichting meer bekendheid geven in Kampen en omstreken,
- donateurs en niet donateurs interesseren voor de diverse wisseltentoonstelling en het uitnodigen voor de openingen van die tentoonstellingen

Balans per 31 december 2022

230523_Stichting_Vrienden_SMK_Jaarcijfers_2022.pdf

 

Privacyverklaring

Algemene Verordening gegevensbescherming
Stichting Vrienden Stedelijk Museum Kampen

In dit dossier is vastgelegd hoe de Stichting Vrienden stedelijk Museum Kampen omgaat met de aan haar vertrouwde persoonsgegevens, met welke instanties de gegevens worden gedeeld en waarom en hoe hiervoor de toestemming van de betrokkenen is geregeld.

In dit dossier is ook de privacyverklaring van de stichting opgenomen en staat beschreven hoe de privacyverklaring onder de aandacht wordt gebracht van allen die met de stichting in welke
vorm dan ook te maken hebben.

A. De Stichting Vrienden Stedelijk Museum Kampen hanteert het volgende systeem voor de vastlegging van persoonsgegevens:

Spreadsheet:
- herkomst, veelal onbekend, nieuwsbrief, website, persoonlijk contact, telefonisch contact
- voorletters
- voorvoegsel(s)
- naam
- adres
- postcode
- woonplaats
- nieuwsbrief: ja
- E-mail adres. Het e-mail adres wordt gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven, herinnering voor betalingen, aankondiging van activiteit(en) en overige correspondentie betreffende het donateurschap.
- betaalperiode is jaarlijks, met een minimum bedrag van € 20,- per jaar.
- betaling geschiedt door overmaking op het bankrekeningnummer van de stichting dan wel contante betaling aan de balie van het Stedelijk Museum Kampen.
- bedanken voor het donateurschap is toegestaan
- telefoonnummer. Toestemming voor het vastleggen van het telefoonnummer wordt gevraagd om de donateur incidenteel (hooguit 2x per jaar) te benaderen in verband met een te organiseren activiteit, of voor het betalen van de donatie.
- Afmeldingdatum.

B. Spreadsheet donateuradministratie en locatie.

De donateuradministratie wordt lokaal beheerd middels een spreadsheet op een PC bij het secretariaat van de stichting, bestuurder E. Schaaf.
De bestuurder(s) maakt elke maand een back-up van het systeem. De back-up staat op een schijf die afgesloten wordt bewaard, dan wel in het cloudsysteem van het Stedelijk Museum Kampen in Nederland.

C. Beheer van de spreadsheet donateuradministratie.

Nieuwe donateurs melden zich aan bij het secretariaat dat wordt bemand door bestuurder
E.Schaaf of door aanmelding aan de balie van het Stedelijk Museum Kampen of telefonisch bij het secretariaat van de stichting of het Museum.

D. Verwerking van het spreadsheet donateuradministratie.

Betalingen worden door donateurs overgemaakt op de aangegeven bankrekening van de stichting. Er vindt geen verdere verwerking plaats.

Privacyverklaring

De stichting Vrienden Stedelijk Museum Kampen legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het donateurschap of de verwerking van een (eenmalige) gift.
Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor onze stichting uitvoeren zoals banken die betalingen verwerken.

Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en onze leveranciers vertrouwelijk behandeld. Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreft zoals nieuwsbrieven over te starten en afgesloten activiteiten en uitnodigingen voor lezingen concerten enz.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
U kunt zich te allen tijde afmelden als donateur. Stuur daarvoor een mail aan het secretariaat Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Na verwerking van de afmelding zullen de persoonsgegevens uit de administratie van de stichting worden verwijderd.

Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan ons secretariaat onder hetzelfde e-mailadres.
De stichting Vrienden Stedelijk Museum Kampen zorgt voor een goede en passende beveiliging, zowel technisch als fysiek, van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens.

Bestuursbesluiten rondom de AVG

Het bestuur mag een gemotiveerde beslissing nemen omtrent een formele kwestie als dit, als “kleine organisatie” een onredelijk zware belasting vormt.
Een besluit zal worden vastgelegd in de bestuursbesluiten “inzake het AVG dossier”.

Beleid rondom continuïteit

De donateuradministratie wordt lokaal beheerd op een PC bij het secretariaat. Elke maand wordt er een back-up gemaakt. Een mogelijk datalek wordt gerapporteerd aan de Autoriteit persoonsgegevens.

Toezicht

Toezicht (functionaris gegevensbescherming) ligt bij het secretariaat van de stichting.

 

Vrienden worden?

Lees hier wat dat inhoudt.