VRIENDEN WORDEN?

Vele inwoners van Kampen, maar ook daarbuiten, zijn trots omdat we in Kampen zo’n prachtig Stedelijk Museum hebben. U ongetwijfeld ook en dat schept een band. Die band kunt u versterken door Vriend te worden van ons museum. Met uw financiële bijdrage helpt u ons Stedelijk Museum Kampen bij het organiseren van activiteiten, aankoop van kunstwerken en de promotie van het museum.

U krijgt gratis toegang tot het museum en voor openingen van nieuwe tentoonstellingen ontvangt u een persoonlijke uitnodiging.

Daarnaast heeft u als vriend van ons Stedelijk Museum Kampen diverse andere voordelen. Wat denkt u van regelmatig exclusieve rondleidingen, lezingen en concerten tegen een gereduceerd tarief?

220704 vrijwilligersrondleiding Ride The Wave 600 kb


Wat kost het jaarlijks om Vriend te worden?
 Individueel minimaal   € 20,00
 Partners minimaal  € 30,00
 Gezin minimaal  € 35,00
 Jongeren < 21 jaar minimaal   € 10,00
 Studenten minimaal  € 10,00

 

U kunt uw jaarlijkse bijdrage in januari overmaken op NL68 RABO 0122 5271 94 t.n.v. Stichting Vrienden Stedelijk Museum Kampen, onder vermelding van lidnummer, adres, postcode en woonplaats. Na betaling krijgt u uw Vriendenpas thuis gestuurd.

 
Opzeggen

U kunt uw donateurschap opzeggen voor het volgende jaar vóór 31 december per mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Culturele ANBI-status

De Stichting Vrienden van het Stedelijk Museum heeft een culturele ANBI-status en dat is aantrekkelijk voor u. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun belastingaangifte een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25%. 
Bij de belastingaangifte geldt een drempelbedrag van 1% van uw verzamelinkomen.

Het RSIN/fiscaal nummer is 822183833


Periodieke giften

Bij een periodieke gift geldt geen drempel en kunt u het hele bedrag aftrekken. Dat is voor u een groot voordeel.

Uw gift is een periodieke gift als u aan deze 3 voorwaarden voldoet:

  • U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging.
  • U betaalt het bedrag in 5 kalenderjaren achter elkaar. Langer mag ook.
  • U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt, bijvoorbeeld na 5 jaar. Overlijdt u vóór die termijn afloopt, dan stopt de jaarlijkse gift bij uw overlijden.

Het formulier om een periodieke gift vast te leggen kunt u hier downloaden.


Mogen wij u binnenkort als vriend begroeten?

U kunt vriend worden of een vriendschap cadeau geven door te mailen naar; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


Bestuur
 Trudi Brink (voorzitter)  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Frank Korzaan (penningmeester)  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Margriet Roukema (secretaris)           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Robert Cotterink (lid)  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Henrie Vogel (lid)         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Vrienden Nieuwsbrieven

2023 september
2023 februari
2022 oktober


Financieel jaaroverzicht

2022

 
Privacy verklaring
  • De stichting Vrienden Stedelijk Museum Kampen legt uw gegevens (naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer) vast die noodzakelijk zijn voor de administratie.
  • Uw gegevens wordt uitsluitend gebruikt om betalingen vast te leggen en u informatie te sturen zoals jaarlijkse verzoek om de donateursbijdrage, nieuwsbrieven en uitnodigingen voor lezingen, concerten enz.
  • De donateursadministratie wordt beheerd door het secretariaat.
  • Een mogelijk datalek wordt gerapporteerd aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

De privacy verklaring van het museum vindt u hier.