kogge 873x284
Kampen, Kogge, Handel en Hanze zijn begrippen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Kampen, gelegen aan de monding van de IJssel, dankt zijn ontstaan aan het overladen van goederen van rivierschepen naar zeewaardige schepen. Niet toevallig, valt het ontstaan van de stad samen met de ontwikkeling van een nieuw scheepstype, de kogge. Deze 'kustvaarder van de middeleeuwen', is het eerste zeewaardige schip uit de late middeleeuwen (1200-1500) dat handelsbetrekkingen tussen de Hanzesteden mogelijk maakt. Dank zij de kogge wordt het mogelijk om de Oostzee te bereiken, door om Denemarken heen te varen. Kampen wordt al snel een van de belangrijkste steden in deze zgn. 'Ommelandvaart' en speelt vanaf de 14de eeuw een belangrijke rol in de Hanze.

Terwijl op de Koggewerf een exacte reconstructie van een als wrak in Flevoland opgegraven authentieke kogge uit 1340 is te bewonderen en veel informatie te vinden is over dit scheepstype, zijn in het Stedelijk Museum Kampen voorwerpen te vinden die met de handel te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan het fraaie zilverwerk afkomstig van het St. Anna- of Rijnschippersgilde; de gildehoorn uit 1369 (!) is de oudste in het zijn soort in Noord-west Europa. Maar ook talrijke munten, een amfoor uit de 13de eeuw en schilderijen, waarop langs de kade IJssel in de omgeving van de grote stenen kraan talrijke (handels)schepen liggen afgemeerd, herinneren eraan dat Kampen eens een belangrijke handelsstad is geweest. De rijkdom van weleer weerspiegelt zich ook in de indrukwekkende Schepenzaal uit 1545, waar het Kamper stadsbestuur ter vergadering bijeenkwam en recht sprak. Deze zaal met prachtig houtsnijwerk en een majestueuze natuurstenen schouw vol symboliek maakt onderdeel uit van het museum.

Kortom een gecombineerd bezoek aan de Koggewerf en het Stedelijk Museum Kampen geeft een boeiend beeld van de middeleeuwse handelsstad Kampen en de belangrijkste 'motor' voor haar bloei, de kogge.