Vanaf 14 oktober 2022

Oudestraat 133

 

Zorg voor de schepping is essentieler dan ooit. Het is niet voor niks dat de Paus deze opdracht heeft toegevoegd aan de zeven werken van barmhartigheid.
Carolein Smit maakte het Achtste werk van Barmhartigheid voor ons, in aanvulling op het schilderij Werken van Barmhartigheid, toegeschreven aan Jacob Maler.


De Christelijke traditie kent de zeven werken van barmhartigheid als oproep tot naastenliefde.
In de collectie van Stedelijk Museum Kampen bevindt zich het schilderij 'De Werken van Barmhartigheid dat toegeschreven wordt aan de Kamper schilder Jacob Maker. Hierop heeft de schilder zes van de deugden uitgebeeld. Het kunstwerk is afkomstig uit het Heilige Geestgassthuis in Kampen en werd in 1974 aan het museum geschonken.

Jacob Maler Werken van Barmhartigheid 1333x1254 px
De Werken van Barmhartigheid
Toegeschreven aan Jacob Maler (vóór 1500 - ca. 1554)Olieverf op paneel, 1548
Schenking Stichting de Verenigde Gasthuizen-Kampen
 
De zeven werken van barmhartigheid zijn:

1. De hongerigen te eten geven
2. De dorstigen te drinken geven
3. De naakten kleden
4. De vreemdelingen onderdak geven
5. De zieken verzorgen
6. De gevangenen bezoeken
7. De doden begraven


Achtste werk van barmhartigheid

Paus Franciscus voegde in 2016 het achtste werk van barmhartigheid toe: de zorg voor de Schepping. Hiermee riep hij op tot een wereldwijde samenwerking tegen de achteruitgang van het milieu en de verandering van het klimaat als gevolg van menselijk handelen. 'God gaf ons een prachtige tuin', aldus Franciscus, 'maar die hebben wij veranderd in een troosteloze woestenij van afval en vuil'.


Carolein Smit Achtste werk van Barmhartigheid 200kb
Carolein Smit
Achtste werk van barmhartigheid, 2022
Keramische sculptuur, 56 x 29 x 32 cm
 
Huilende Madonna

Carolein Smit (Amersfoort, 1960) maakte voor ons het Achtste werk van barmhartigheid als aanvulling op het schilderij van Maler. Het is een treurend Madonnabeeld, die op een stoel zit bekleed met blad- en bloemmotieven. Caroleins Madonna huilt parels op haar groene jurk met bloemen, die symbool staat voor de natuur.

Smit: 'Het parelsnoer van de Schepping glijdt haar met ontzetting uit de handen; er lijkt geen houden meer aan’.

Het is een waarschuwing om oog te hebben voor de schoonheid en kwetsbaarheid van de natuur, waarin ieder plantje en dier zijn plek en functie heeft. Verstoor je dat evenwicht, dan ondermijn je je eigen leefomgeving en de Schepping als geheel.

Er zullen nog veel tranen vergoten moeten worden om de prachtige tuin, die de aarde is, te herstellen en haar schoonheid terug te geven’.

Carolein Smit Achtste werk van Barmhartigheid 420x284        

 

Carolein Smit Achtste Werk van Barmhartigheid 2022 detail 400 kb              

Secret Garden

Het Achtste werk van Barmhartigheid is samen met het schilderij van Maler te zien in de tentoonstelling Secret Garden van 14 oktober 2022 t/m 5 maart 2023
Secret Garden is een drieluik met als thema ‘zorg voor de schepping’. Carolein Smit en de Gebroeders Harry, Hessel en Peter Miedema geven vorm aan hun Paradijselijke tuin met kleurrijke keramische beelden en tekeningen. Met hun symbolische sculpturen en romantische pastels richten de kunstenaars zich op het eeuwige leven en dromen ze hun eigen Hof van Eden.

 

Realisatie

De realisatie van het Achtste werk van Barmhartigheid is mede mogelijk gemaakt door de Stichting Kunst en Cultuur Stedelijk Museum Kampen en de Stichting Vrienden van het Stedelijk Museum Kampen.
 

secretgarden SMK Carolein Smit Gebr Miedema 465 kb