minitentoonstelling

t/m 5 februari 2023

Oudestraat 133

In de collectie van Stedelijk Museum Kampen bevindt zich een album met foto’s van Kampen, zoals de stad er in 1878 uit zag. Het album maakt deel uit van een schenking van wijlen de heer H. Krans aan Stedelijk Museum Kampen in 2008.
In The Gallery wordt een selectie uit dit album getoond.
Hoewel Kampen in die jaren een bruisende stad was, zien we dat nauwelijks terug op de foto’s. Dat heeft deels te maken met de technische stand van de fotografie in die tijd. De lange belichtingstijden zorgden ervoor dat beweging ook snel tot bewogen foto’s leidde. Daarnaast zie je mensen echt poseren uit ontzag voor het relatief nieuwe fenomeen dat fotografie heette.

Wollrabe 1878 Album Kampen foto 1mbDe Oudestraat richting de Plantage, gezien vanaf de Koldenhovensteeg (rechts). Foto Heinrich Wilhelm Wollrabe

De foto’s zijn gemaakt door Heinrich Wilhelm Wollrabe (Hamburg 1843 – Den Haag 1928). Wollrabe mocht zich terecht hoffotograaf noemen: hij werd vaak ontboden om leden van het Koninklijk Huis te fotograferen.
Het voorblad van het album vermeldt dat het is opgedragen aan meester Stephen Hendrik de la Sablonière (Braambrugge 1825 – Kampen 1888). Waarom dit album in 1878 aan hem werd opgedragen, is bij niet bekend.
1878 Was geen kroonjaar in de carrière van De la Sablonière. Hij was achtereenvolgens raadslid (1855-1861), wethouder (1861-1867) en burgemeester (1867-1885) van Kampen. Vanaf 1885 tot aan zijn dood was hij gedeputeerde van de provincie Overijssel waarvan hij al jaren statenlid was. Daarnaast was Stephen de la Sablonière lid van de Kamper vrijmetselaarsloge Le Profond Silence, waarvan een flink aantal jaren als voorzittend meester.

In 1869 werd De la Sablonière door koning Willem III voor zijn diensten benoemd tot officier in de Orde van de Eikenkroon. Op het afgebeelde portret van De la Sablonière is de onderscheiding duidelijk zichtbaar aanwezig. Na zijn afscheid als burgemeester van Kampen wachtte hem nog een waardig eerbetoon.

La Sablioniere 1mb       Wollrabe 1878 Album Kampen foto intro1 7 mb
Johannes Daniël Belmer (1827-1909)
Burgemeester Stephen Hendrik de la Sablonière
olieverf op doek, 1879
(het origineel is, evenals andere persoonlijke bezittingen,
te zien in de Koelewijnzaal op de 1e verdieping)
  Titelblad fotoalbum
1878


Het stukje IJsselkade tussen Koornmarkt en Bovenhaven was in 1885 volgebouwd met deftige huizen en kreeg in juli dat jaar de naam De la Sablonièrekade.