Stichting Vrienden

rondleidingen 700x330Naam: Stichting Vrienden van het Stedelijk Museum Kampen

Contactgegevens: 
Stedelijk Museum Kampen
Oudestraat 133
8261 CK Kampen
Tel. 038-3317361

RSIN/fiscaal nummer: 822183833
IBAN Nummer: NL68 RABO 0122 5271 94

Doelstelling:
a. het wekken van belangstelling en een zo breed mogelijk draagvlak voor het Stedelijk Museum Kampen  
b. het bijdragen aan het uitbreiden van de collectie van het museum,
c. het bijdragen aan het realiseren van projecten en activiteiten o.a. ter promotie van het museum,
d. al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Bestuurssamenstelling
Dhr. E. Koenen (voorzitter) Mevr. E. Schaaf (secretaris) Dhr. F.T.Korzaan (penningmeester) Mevr. Irma Horstman (lid) Dhr. G. Westering (lid)

Beloningsbeleid:
geen, allen zijn vrijwilligers

Beleidsplan:
- meer donateurs werven d.m.v.:
- het organiseren van activiteiten voor een zo breed mogelijk publiek ( concertreeks winter 2013/2014),
- via de media de stichting meer bekendheid geven in Kampen en omstreken,
- donateurs en niet donateurs interesseren voor de diverse wisseltentoonstelling en het uitnodigen voor de openingen van die tentoonstellingen

Verslag uitgeoefende activiteiten:
In 2012 zijn de volgende activiteiten georganiseerd:
- lezingen door kunstenaars die exposeerden in het SMK of in één van de andere expositieruimtes van het Stedelijk Museum Kampen
- lezingen door genodigden, zoals de conservator van het Museum Het Prinsenhof in Delft en de oud-conservator van Paleis Het Loo,
- symposium over de kunst van het etsen
- uitnodigingen voor de donateurs bij de opening van de diverse wisselexposities,
- het organiseren van een reeks "zondagmiddagconcerten" in de Gouden Zaal van het Stedelijk Museum Kampen

Financiële verantwoording:
Kapitaal per 31.12.2012                     € 3.480
Kortlopende schulden                        -    0            
Baten 2012                                      € 3.067           
Lasten 2012                                    -  1.811

website realisatie: nmedia ict