Geschiedenis

geschiedenis 700x330Raadhuiscomplex

Het Stedelijk Museum Kampen bevindt zich in het voormalige raadhuis van Kampen. Tot 2001 was het complex, dat uit twee delen bestaat namelijk het Oude en het ernaast gelegen Nieuwe Raadhuis, als raadhuis van Kampen in gebruik.

Het Stedelijk Museum Kampen opende na een grondige verbouwing van het complex, in maart 2009 hier haar deuren.

Oude Raadhuis

Het Oude Raadhuis dateert oorspronkelijk uit ca. 1350. Hier werd vanaf de middeleeuwen tot aan de Franse tijd recht gesproken door schepenen en raden. Het gebouw was opgetrokken in de Nederrijnse gotiek, de stijl die zo kenmerkend is voor de Duitse Hanzesteden: een rechthoekige vorm, eenvoudige versieringen en vensters in korfboognissen. Het gebouw stond vrij met een ingang aan de zuidkant die tegenwoordig door het Nieuwe Raadhuis is dichtgebouwd. Hier bevond zich ook het bordes vanwaar het stadsbestuur besluiten aan de bevolking bekend maakte en waar misdadigers aan het volk getoond werden

In 1543 brandde het Oude Raadhuis uit. Alleen de buitenmuren, de nog steeds bestaande kelderruimte en een deel van de verdieping bleven zwaar gehavend overeind. Al snel werd met de herbouw begonnen en een jaar later was het exterieur gereed. Vanaf dat moment bestaat het Oude Raadhuis uit twee bouwstijlen: de omhoog strevende lijnen van de laatgotiek gemengd met de horizontale lijnen van de renaissance. De versieringen zijn gemaakt in natuursteen. De beelden aan de westgevel zijn in de jaren dertig van de 20e eeuw vervaardigd door de Amsterdamse beeldhouwer J. Polet jr.. Zij vervangen de zwaar aangetaste middeleeuwse beelden die momenteel in de Koornmarktspoort zijn te zien. V.l.n.r. stellen zij voor de helden: Karel de Grote en Alexander de Grote en de deugden: Matigheid, Trouw, Justitia en Charitas.

Ook ten aanzien van het na de brand vernieuwde interieur werden kosten noch moeite gespaard. De belangrijkste ruimte, voltooid in 1545 heeft de eeuwen nagenoeg onveranderd doorstaan. Vrijwel nergens anders is een zo authentiek interieur uit het midden van de zestiende eeuw - een uniek voorbeeld van de vroege renaissancearchitectuur - bewaard gebleven. Deze zogenaamde Schepenzaal, de plek waar het Kamper stadsbestuur samenkwam, fungeerde tot 1795 niet alleen als bestuurscentrum, maar ook als rechtbank. Het Kamper stadsbestuur sprak namelijk ook recht. Het stadsbestuur vergaderde in het achterste deel, waarin het Schepengestoelte en de hoog oprijzende zandstenen schouw hoogtepunten vormen. Het voorste deel was bestemd voor belangstellenden. Een zware geklonken ijzeren deur uit de dertiende eeuw, geeft daar toegang tot de Schepentoren

Nieuwe Raadhuis

Het Nieuwe Raadhuis is ontstaan uit een cluster van gebouwen bij de stedelijke overheid in gebruik, waaronder bijvoorbeeld de raadskelder, secretariskamer en raadskapel. In de 17de eeuw bestond het uiteindelijk uit twee achter elkaar gelegen bouwmassa's, die na verschillende verbouwingen tot één bouwvolume zouden vergroeien. Een ingrijpende verbouwing van het exterieur in 1830-1831 deed ook het uiterlijke aanzien tot een eenheid worden. De huidige indeling van de begane grond en de eerste verdieping gaat terug op een verbouwing die in 1888 plaats vond. Met name bij het trappenhuis en in de vertrekken op de eerste verdieping is de sfeer van deze verbouwing ook nu nog goed te ervaren. In 1954 werd het gebouw met een extra tweede verdieping verhoogd.

website realisatie: nmedia ict