teja van hoften en Yumiko Yoneda

teja van_hoften_700x330In de Koornmarktspoort vindt een bijzondere ontmoeting plaats tussen het werk van teja van hoften en Yumiko Yoneda. De 14 eeuwse stadspoort nodigt beide kunstenaars uit hun werk te verhouden tot de rode bakstenen muren, ronde torens, diverse nisjes en een zolder als een omgekeerd schip. De ingetogen witte en grijze bolvormen van Yumiko Yoneda versterken de monumentaliteit,  terwijl teja van hoften het contrast zoekt door kleur en beweging toe te voegen en zachte materialen.


Uitgangspunt van de tentoonstelling is de intense benadering van de natuur en het leven zelf; het zuiver aanwezig zijn. Beide kunstenaars stellen zich bescheiden op. Geen weelderige woekeringen, maar pure vormen, die de basis zijn van het grote geheel.

Yoneda's subtiele variaties op de schijnbaar eenvoudige bolvorm zijn niets anders dan een steeds opnieuw zoeken naar de kern van het universele zijn. De bolvorm, de drie-dimensionale vorm van de cirkel fungeert in allerlei culturen als symbool van perfectie. Er is geen begin en geen eind. Het representeert het alles en daarmee ook het niets. Yoneda streeft naar perfectie, maar juist de menselijke maat en onmacht maken de beelden interessant en identificeerbaar. De vormen zijn verwant aan elkaar, maar allen uniek in hun betekenis en kracht. Ze lijken een eigen individualiteit te hebben, wat ze 'aanraakbaar' maakt. De beelden staan, hangen of liggen in de ruimte zoals planeten hun plaats hebben in het heelal. Ze verhouden zich tot elkaar en tot de omgeving. Hun bescheiden aanwezigheid verbeeldt de innerlijke staat van zijn. De beelden lijken zwaar van gewicht (letterlijk en figuurlijk), maar zijn gemaakt van lichte materialen zoals boetseerpasta, gips en piepschuim en zijn slechts een representatie van de idee. Yumiko Yoneda slaagt er in om met minimale middelen het maximale te zeggen.

teja van hoften prefereert haar naam zonder hoofdletters te schrijven als verholen kritiek op het antropocentrisme (de visie waarin de mens het middelpunt en de norm van het bestaan is) van deze tijd. In haar werk gaat ze op in microscopische details en ontdekt structuren, die ons allen verbinden met onszelf, de natuur, de wereld en daarmee met elkaar. In het onbewuste van de automatische processen in het lichaam, ziet zij hoe ook wij zelf een natuurgebiedje zijn. Haar werk is de registratie van haar bestaan, maar gaat niet alleen over haar persoonlijke leven heel dichtbij. Het is ook een zoektocht naar zingeving, dat zich uit in een behoefte aan verbondenheid met de wereld om haar heen. In het lichaam herkent ze die wereld en vice versa in het landschap haar lijf. De inwisselbaarheid van groot en klein en de analoge processen en structuren in de natuur gebruikt zij ook in haar werk door hybride vormen te maken, die zowel plant als mens, landschap en detail tegelijk zijn. Van hoften relativeert de mens met zijn beslommeringen door te benadrukken, dat ook wij volgens dezelfde natuurwetten groeien en functioneren. Ook in haar materiaalkeuze vinden we dit terug. Planten spelen een belangrijke rol in haar werk, waarmee lichaamsprocessen worden weergegeven. Maar ieder materiaal kan bruikbaar zijn. Van keramiek, oude dekens tot plakband.
Haar sterk persoonlijke werk heeft een universele kracht en benadert hetzelfde thema van Yoneda, de kern van het universele zijn, vanaf een andere kant.

Koornmanspoort, IJsselkade 1, Kampen
open di t/m za 11-17 uur en zo 13 - 17 uur

teja van_hoften_340x240-2 Yoneda 340x240-1

voor meer info www.tejavanhoften.nl en www.yumikoyoneda.com

website realisatie: nmedia ict