Julia Winter

Julia Winter 700x330In deze tentoonstelling toont Julia Winter (1965, Moskou) een aantal recente schilderijen, fotografische portretten en installaties. In haar werk verbindt zij beelden uit het verleden met het heden en legt zij relaties tussen verschillende culturen.

 


Winter onderzoekt o.a. hoe we met elkaar communiceren en hoe we beïnvloed worden door onze culturele achtergrond en geschiedenis. Ondanks het feit dat wij in deze tijd internet gebruiken en virtueel contact met zo ongeveer de hele wereld hebben, blijft er een kloof bestaan tussen de virtuele wereld en de realiteit. Wij kunnen ons slechts gedeeltelijk een voorstelling van het echte leven maken en gissen naar de ware toedracht van gebeurtenissen. Juist in dat tussengebied van realiteit en fictie zoekt Julia Winter haar onderwerpen. Het kan een beeld zijn uit het verleden dat zij overschildert met transparante lagen verf. Het maakt ons duidelijk dat ons geheugen met subjectieve filters werkt, die het verleden kleuren.

Julia Winter manipuleert foto's van portretten, waarbij ze twee foto's combineert tot een nieuw beeld. De tijd is vaak als een transparante laag aanwezig in de vorm van een historisch portret uit de kunstgeschiedenis of een fotografisch portret uit de tijd van onze grootouders. De tijd smeedt hen aaneen. Kijken ze terug naar het verleden of blikken ze vooruit naar de toekomst? Haar werk zet ons aan om te schakelen tussen diverse werelden.

In haar werk worden beelden uit onze realiteit op een intuïtieve manier met elkaar in verband gebracht. Zij werkt in haar collages en assemblages met fotografisch materiaal of alledaagse voorwerpen, maar deze krijgen in haar intuïtieve manier van associëren een nieuwe en poëtische inhoud.

In een installatie beplakt Winter voorwerpen met morfine ampullen of 'tekent' hiermee de contouren van figuren. Morfine is hier zowel een symbool voor een vlucht uit de realiteit als een middel dat een fictieve wereld in beeld
brengt. Winter vertelt hier niet over verslaving, maar over de hang naar middelen om de geest te verruimen in de vorm van poëzie, literatuur en kunst in het algemeen en daarmee de blik op de wereld open te zetten.

Julia Winter laat zien dat er in deze tijd geen eenvoudige, eendimensionale verklaringen (of beelden) zijn te geven voor een complexe realiteit.
Julia Winter is geboren in Rusland en woont nu een kleine twintig jaar in Nederland. Haar herinneringen en ervaringen zijn beïnvloed door twee culturele werelden. Het maakt haar gevoeligheid en waarnemingsvermogen op de werkelijkheid scherper en de dualiteit van culturen en van tijd komt in haar werk telkens naar voren.

Deze tentoonstelling is te zien van 27 juni t/m 30 augustus in de Koornmarktpoort Kampen.

Julia Winter 340x240-5 Julia Winter 340x240-4

website realisatie: nmedia ict