Bert van Santen

 

bert van_santen_700x330-1

Van Santen speelt een visueel spel waarbij het proces van kijken en zien onderzocht wordt. De stapeling van lijnen en vlakken die Van Santen toont is niet zomaar een ruimtelijke illusie. Hij construeert zijn werken zo dat onze geest het niet helemaal kan vatten en verschillende pogingen moet doen om het werk te doorgronden. De toeschouwer wordt onderworpen aan het langzame bewustwordingsproces van het zien. Zijn 'Ruimtelijke Ongerijmdheden' laten zich steeds opnieuw bevragen en interpreteren van wat we eigenlijk zien. Het oog zoekt al dan niet naar houvast in de gezichtseinder en zoekt naar betekenissen om het wezen der dingen te doorgronden.

Kijken is een proces van actieve constructie en wordt daarmee een vorm van kennen en herkennen. Tijdens het daadwerkelijke zien wordt de zichtbare wereld geconstrueerd tot een betekenisvolle wereld van vormen, kleuren en bewegingen. De zintuiglijke waarneming is een mentaal proces zonder directe woorden.

Van Santen wil zijn toeschouwer bewust maken dat zien ook een vorm van kennen is. Zien is niet zozeer het objectief omvormen van externe prikkels, maar het zien wordt tot stand gebracht door veelal interne en innerlijke processen. De wereld wordt ons niet als een objectief vaststaand gegeven aangereikt, maar wij construeren die zelf in onze eigen perceptie. De bekende uitdrukking van Shakespeare "beauty is in the eye of the beholder', vrij vertaald 'schoonheid wordt geschapen door de mens die het ziet' gaat zeker op in de beschouwing van beeldende kunst. De betekenis en waardering van kunst wordt in wezen tot stand gebracht door een coöperatie tussen kunstenaar en beschouwer met het kunstwerk als intermediair. Bert van Santen gaat nog een stap terug en belicht in zijn werk het proces van kijken en het daadwerkelijke zien. Hij poogt dit proces bloot te leggen door de kijker een beeld, een illusie, aan te bieden dat geen houvast biedt aan onze bevooroordeelde perceptie.

Zichtbaar in zijn werk is een interesse in zich herhalende patronen en structuren en de variaties die zich daarin kunnen voordoen. Van Santen maakt gebruik van mathematisch aandoende structuren, die zich onder invloed van eenvoudige meetkundige principes ontwikkelen. Daarbij blijft hij voeling houden met de bron, die hem altijd is blijven fascineren: het water met haar spiegelingen, rimpelingen, patronen, elipsen en reflectie.

Voor de maker is het als voor de kijker. Het begint met het ontdekken, opsommen en combineren van losse eigenschappen en wetmatigheden. Daarna wordt de onderlinge samenhang  gevonden.

Tijdens de opening van de expositie zal de film 'memorial to a fallen tree, part 3' in première gaan. De film, gepresenteerd door 'Piña Colada Films' & 'Dare To Wonder film productions', zal gedurende de expositie periode te zien zijn samen met deel 1 en 2

BERT VAN_SANTEN_340X240-1 bert van_santen_340x240-2

voor meer info:
www.bertvansanten.com

 

website realisatie: nmedia ict